Hvem skal fikse verden?

I det siste har jeg tenkt mye på hvor forskrudd verden vår egentlig er. Vi ødelegger jorda og hverandre, for hva? Det går ikke èn dag uten at det skjer noe elendighet, enten i form av krig, terrorangrep, baksnakking, mobbing, slåssing eller det som verre er. Vi har homofober, rasister, dyremishandlere, voldtektsmenn, pedofile, terrorister, drapsmenn. Enten blir man hatet for sin hudfarge, kroppsfasong, språket, hvilket lag man heier på, hvilke(t) kjønn man faller for, hvilket samfunnssyn man har. Vi rotter oss sammen i grupper, og hater på andre grupper. Uten at det er i det hele tatt er en logikk bak det. Det er på tide å våkne opp!

Bilderesultat for judging

Hva er det egentlig som gjør at vi ikke klarer å leve sammen som en enhet på denne jordkloden? Hvorfor er det så vanskelig å se hverandre for det vi er: earthlings (an inhabitant of the earth; worldling)? Eller enda bedre: hvorfor ser vi ikke alle arter som likeverdige? Mennesker, hunder, griser, fugler, haier – vi er alle det samme: en art. Et dyr. En jordboer. En earthling. Vi har alle det samme hjemmet. Og bør vi ikke da ha noen felles intensjoner? Om å få leve et godt liv her på jordkloden vår. Om å ta vare på hjemmet vårt. Om å ta vare på hverandre. Det er da vel ikke så utrolig vanskelig å få til dette? Noen forhåndsregler, som for eksempel at man ikke oppfører seg dust overfor hverandre, så kunne vi alle fått levd et lykkelig liv. Ja, det vil alltid være noen mennesker og dyr man liker bedre enn andre. Noen man klikker bra med, og andre man ikke kan fordra. Men trenger vi å være dust fordi? Er det så vanskelig å bare la det gå? Være «the bigger person». Rise above, and so on. 

En annen ting er at om vi skal ha en jordklode så må vi for guds skyld begynne å ta vare på den. Alle syn, alle tanker, alle krav, mine, dine, vårt – ingenting vil bety en dritt dersom jorda går under. Vi bør begynne å skjønne by now at vi er på vei i en veldig skremmende retning. Vi forsøpler jorda, vi overforbruker dens ressurser, vi overbefolker den. Er vi virkelig så egoistiske at vi ikke gidder å bry oss bare fordi den trolig ikke vil gå under under vår levetid? Driter vi virkelig så heftig i fremtidige generasjoner? 

Bilderesultat for were all earthlings

Kan vi ikke bare alle sammen begynne å bry oss om større ting enn oss selv? Kan vi ikke dra i samme retning – mot en felles gevinst? Til syvende og sist er vi alle det samme – en earthling. Vær et medmenneske. Slutt å vær egoistisk. Gå foran med et godt eksempel. Alt starter med nettopp DEG. Spre kjærlighet rundt deg. Plukk opp søppel. Kildesorter. Smil til fremmede. Gi hjelp til noen som trenger det. 

Bilderesultat for were all earthlings
Reklamer

Kjære kjøttspisere // Dear meat-eaters

For english, watch below.

Når skal dere slutte å gå direkte i forsvarsposisjon når dere får servert fakta om hvor helseskadelig, miljøskadelig og skadelig for dyra kjøttet deres er? Når skal dere tørre å i det minste forsøke å prosessere all den tilgjengelig informasjonen ut der, og faktisk tørre å stille spørsmålstegn med egne matvaner? Når skal dere slutte å lukke øynene og holde for ørene, fordi det er så ubehagelig for dere å ikke kunne forsvare deres matvalg på en rasjonell måte, annet enn å si at det smaker godt med kjøtt?

Denne uken ble rapporten til EAT-Lancet-kommisjonen lansert. Gunhild Stordalens organisasjon EAT og The Lancet (en av verdens eldste og høyest anerkjent medisinske tidsskrift) som står bak denne rapporten. De har samlet 37 av verdens mest anerkjente forskere fra totalt 16 land for å undersøke hvilket type kosthold verdens befolkning må ha for at vi skal kunne leve sunt og bærekraftig, og samtidig ha nok mat til å brødfø hele verdens befolkning. Denne rapporten konkluderer med at kostholdet bør se slik ut:

 NY «GLOBAL DIETT»: Slik foreslår EAT-LANCET-kommisjonen at et vanlig kosthold bør se ut. Totalt 2500 kcal daglig med næringsfordeling.

Det er med andre ord kun anbefalt å spise 14 gram ku, lam og gris per dag, noe som tilsvarer én skive salami (ca.). Vi må fordoble inntaket av nøtter, frukt, grønnsaker og belgfrukter. Den største, og eneste studien (såvidt jeg vet) i en slik skala gjort på kosthold og kostholdets effekt på helse og miljø konkluderer altså med at man må kutte kjøttinntaket betraktelig. Mange synes denne typen kosthold er ekstremt, men ifølge Harvard-professor Walter Willett så er det ikke et slikt kosthold som er ekstremt, det er dagens vestlige kosthold – med et veldig høyt kjøttinntak og tilsvarende lite grønnsaker. Dette har selvfølgelig (som forventet) fått MANGE til å rase, og vi kunne lese i E24 at den norske kjøttlobbyen har mobilisert, og at de har en plan om å «nyansere budskapene, og avdekke faglige svakheter i forskningen» (her). Kjøttlobbyen har altså, i forkant av at rapporten i det hele tatt ble publisert, lagt en plan om hvordan de kan sverte denne studien. Denne planen fremgår i et internt skriv utarbeidet av Animalia (eid av Nortura og Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund) datert 10. januar. Siden de den 10. januar ikke engang visste hva denne rapporten kom til å konkludere med, så vil jeg si at det er ganske avslørende at de både vet at animalske produkter ikke er bra for helsen eller miljøet (eller dyra), og at de bevisst ønsker å mislede forbrukerne på grunnlag av egen gevinst. Animalia selv har uttalt at de vurderte det som «sannsynlig at kommisjonen vil anbefale kraftig reduksjon i produksjonen av kjøtt og melk». Hadde de kunne moralsk stå for det de jobber med, hadde de vel heller ikke forventet at denne rapporten ville påpeke noe skadelig for deres virke?

Bilderesultat for eat-lancet

Et argument som går igjen er at norsk kjøttproduksjon er blant de mest klimavennlige i verden. Jeg leste også flere som kommenterte på EAT-rapporten at «dette angår ikke oss i Norge, siden vi «bare» står for 8,5 % av klimautslippene». Vel, siden når ble det slik at dersom man «bare» bidrar med litt elendighet, så trenger man ikke å jobbe med å forbedre seg? Bare fordi man bidrar med litt ødeleggelse av planeten, «bare» 85196 TONN storfe ble slaktet i 2017 (tall her), «bare» 100969 TONN fjørfe ble slaktet i 2017 (tall her), «bare» 137250 TONN svin ble slaktet i 2017 (tall tatt fra SSB her), «bare» 13190 fikk hjerteinfarkt i 2016 (tall her), «bare» 8650 fikk hjerneslag i 2016 (tall her) og det «bare» var 33564 nye krefttilfeller i 2017 (tall her) så skal man si seg fornøyd med at man ikke er blant verstingene i verden? Er det virkelig dit vi er kommet? Bør ikke vi i Norge, et av verdens rikeste land, heller føle et ekstra ansvar?

Jeg synes det er sjokkerende at folk enda benekter det faktum at kjøtt, melk, egg og andre animalske produkter er en av verstingene når det kommer til miljøødeleggelser av jordkloden vår, er linket til mange av de mest utbredte og dødelige sykdommene i verden i dag, og at man synes det er helt greit at mer enn 150 BILLIONER dyr (tall her) blir drept hvert eneste år – helt uten at vi trenger. Jeg synes vi er utrolig egoistiske som kun setter enkelhet, vaner og smaksløker foran livet til dyr, oss selv og fremtidige generasjoner. Det finnes ingen gode argumenter for dette, ingen! Man kan ikke lengre unnskylde det med at man ikke «vet», for nå er det så mye forskning og anerkjente helseorganisasjoner som bekrefter alt dette. Både FN og WHO har opplyst om både helserisikoen og miljøpåvirkningen av landbruket.


English

Dear meat-eaters: When are you going to stop being so defensive whenever someone gives you facts about the harm that your diet creates? When are you going to at least try to open up for the possibility that you might have been wrong? When are you going to stop closing your eyes and covering your ears, just because it is unpleasant for you to find out that the choices you take are causing bad health, destroying our planet and killing billions of animals every year?

This week the EAT-Lancet commision published their report. Gunhild Stordalens organization EAT and The Lancet (the oldest and one of the medical journals of highest quality) is behind the publication. They have gathered 37 of the worlds most recognized scientist from a totalt of 16 countries to research what type of diet we must have globally to live healthy and sustainable, and also be able to produce enough food for the entire earth’s population. They conclude that our diet need to look like this:

 NY «GLOBAL DIETT»: Slik foreslår EAT-LANCET-kommisjonen at et vanlig kosthold bør se ut. Totalt 2500 kcal daglig med næringsfordeling.

In other words: they recommend each of us to only eat about 14 grams of beef, lamd and pork daily – meaning that most of the worlds population need to drastically decrease their meat intake. We also must double the intake of fruit, vegetables, nuts and legumes. Many will find this diet to be extreme, but as professor Walter Willett from Harvard says «This is not extreme. It is the western diet of today that is extreme, with a high meat intake, and equivalent low vegetable intake». This report has made many people furious, and we could read in Norwegian newspapers that the Norwegian meat lobby are mobilizing their strength to destroy this report (link here). What I find interesting is that the meat lobby made a plan to destroy this report even before the results were made public, meaning that they must know that their business is no good.

Bilderesultat for eat-lancet

Here in Norway a normal argument is that the Norwegian meat production is among the most climate friendly in the world. I also read many comments under the EAT-report saying that «this is not the case in Norway since we «only» stand for 8,5 % of the greenhouse gas emissions». Since when did it become a thing that if we «only» contribute with a little misery, we don’t have to work towards contributing with zero misery? If we only contribute with a little destroyal of the earth, «only» slaughter 85196 TONS of beef in 2017 (link here), «only» slaughter 100969 TONS of poultry (link here), «only» slaughter 137250 TONS of pork (link here), «only» 13190 people got a heart attack in 2016 (link here), «only» 8650 experienced stroke in 2016 (link here), and «only» 33564 people got a cancer diagnose in 2017 (link here), is it okay since we’re not one of the worst in the world? Do we really think that this is an okay way to think? Shouldn’t we here in Norway, one of the worlds richest countries, be more obligated to help saving the earth and the earths inhabitants?

I find it shocking and disappointing that people still deny the fact that meat, milk, eggs and other animal ingredients is one of the most contributing fact to the destroyal of the earth, is linked with many of the deadliest and most widespread diseases, and contribute to the slaughter of more than 150 BILLION animals each year (link here) – even when we don’t have to. I find humans who put their own habits, tastebuds and simplicity over the lives of so many animals, humans and future generations on earth extremely selfish and egoistic. With the knowledge we have today, that are being supported by the largest health organizations we have (UN, WHO), there are no excuse for continuing down this path.

2019 – The year of vegan

En artikkel av The Economist (https://worldin2019.economist.com/theyearofthevegan?utm_source=412&utm_medium=COM) utnevner 2019 som det året der veganisme vil bli mainstream. Det året der «millenials» vil lede an, og bedrifter og regjeringer vil følge etter.

Bilderesultat for veganism

I mai 2018 konkluderte forskere fra den største, mest omfattende studien som undersøkte følgene av landbruket med at det å kutte ut kjøtt og meieriprodukter er det beste man som enkeltperson kan gjøre for miljøet (https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth). Joseph Poore, som ledet den ovennevnte studien, uttalte:

“A vegan diet is probably the single biggest way to reduce your impact on planet Earth – not just greenhouse gases but global acidification, eutrophication, land use and water use. It is far bigger than cutting down on your flights or buying an electric car.”

2018 var året der jeg gikk fra å spise litt meieriprodukter, til å spise 100 % plantebasert. Og på dette året har jeg merket stor forskjell på utvalget av vegansk mat her i Norge. I starten av 2018 var det svært begrenset utvalg på vanlige dagligvarebutikker, og særlig på restauranter. Etterspørselen og tilgjengeligheten på veganske alternativer har eksplodert, og de aller fleste butikker har i dag flere alternativer til animalske matvarer. Det finnes i dag flere helveganske restauranter i Trondheim (hvor jeg bor), og de aller fleste restauranter har veganske alternativer på menyen sin. Joda, man kan fremdeles komme over restauranter som kun kan servere pommes frites eller en tørr salat, eller som virkelig ikke aner hvordan man setter sammen en god vegansk rett. Men det viktigste er tross alt at restauranter har begynt å innse at de bør ha veganske alternativer på menyen sin.

Bilderesultat for veganism

Det skjedde store endringer i 2018, men veganere er fremdeles å betrakte som en minoritet. Det er lite nok utbredt til at folk fremdeles tror at man trenger kjøtt for å overleve, at veganere er ekstreme, radikale og hjernevasket, folk tror at veganere er underernært og feilernært, og det er heftige debatter på alle innlegg som omhandler veganisme.

Rekordmange meldte seg på Veganuary 2019 – hvor man forsøker å spise plantebasert i hele januar. Over 250.000 mennesker fra 193 land har meldt seg på, og er forhåpentligvis godt i gang med utfordringen.

Veganisme blir stadig mer og mer utbredt, og flere får opp øynene for alle de gode «bivirkningene» et plantebasert kosthold medfører. La oss fortsette å spre kjærlighet, gå foran med et godt eksempel, og håpe at 2019 blir year of the vegan!

English

An article written by The Economist (https://worldin2019.economist.com/theyearofthevegan?utm_source=412&utm_medium=COM) claims that 2019 will be the year of vegan. The year where millenials will lead, and businesses and governments will follow.

Bilderesultat for veganism

In may 2018 researchers from the largest comprehensive study to date on effects from farming concluded that cutting out meat and dairy products is the biggest impact an individual can do for the environment (https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth). Joseph Poore, the leader of the study, said:

“A vegan diet is probably the single biggest way to reduce your impact on planet Earth – not just greenhouse gases but global acidification, eutrophication, land use and water use. It is far bigger than cutting down on your flights or buying an electric car.”

2018 was the year where I shiftet from occasionally eating dairy products, to eating a 100 % plant-based diet. In this year I have seen huge differences in vegan options here in Norway. In the beginning of the year it was really hard finding good vegan options in grocery stores and restaurants. The demand and availability of vegan options has exploded, and now you will find several good vegan options in almost every grocery store. There’s even a few 100 % vegan restaurants here in Trondheim (where I live), and most non-vegan restaurants have vegan options on their menus. Sure, there are still restaurants that have no idea even what vegan food is, or how you can make a good vegan dish. But still, the most important thing is that restaurants and stores have come to realize that they need to have vegan options.

Bilderesultat for veganism

2018 were a year of big changes, but vegans are still a minority. There’s still few enough of us, so that many people thing vegans are malnourished, brainwashed or really radical. In almost every cronicle written about veganism, there is so much hate in the comment sections below.

This year there were record numbers of people signing up for Veganuary – a challenge to eat only plant-based food in whole of January. More than 250.000 people from 193 different countries signed up, and hopefully are still going strong in the challenge.

Veganism is definitely getting more widespread, and more and more people are comming to realize the great benefits of a plant-based diet. Let’s keep spreading the love, and hope that 2019 indeed will become the year of the vegan!

Endring av treningssplitt / Changing my workout split

Fra 01.01. så fant jeg ut at jeg like godt kunne endre litt på treningsprogrammet. De siste månedene har jeg kjørt 3-4 økter i uken, med følgende inndeling:

Dag 1: bryst, biceps og skuldre
Dag 2: quadriceps, hamstrings, mage
Dag 3: rygg, triceps, legger
Dag 4: fullkropp

Jeg har endret litt på programmet som sagt, og årsaken til det er både at jeg liker variasjon (er av typen som raskt blir lei av rutiner) og at jeg ønsker muligheten for kortere økter slik at jeg kan avslutte økter med cardio for økt forbrenning. Det nye programmet vil se slik ut:

Dag 1: bryst, biceps
Dag 2: quadriceps, hamstrings
Dag 3: rygg, triceps
Dag 4: skuldre, mage, legger

Jeg vil nå enten legge til litt flere øvelser per muskelgruppe, eller kjøre likt som tidligere (4 øvelser med 4 sett på store muskelgrupper, og 2-3 øvelser med 4 sett på små muskelgrupper) og legge til 15-30 minutter cardio på slutten av økta. Alt etter hva fokuset er den dagen. Jeg har også et mål om å komme meg mer ut i naturen, og en beinøkt kan erstattes av for eksempel en topptur eller en lang gåtur. I tillegg til dette ønsker jeg å trene yinyoga, da det er utrolig godt for kropp og sinn (særlig sinn).

English

From january 1st I’m making chances to my workout split. For the last months I have used this split:

Day 1: chest, biceps and shoulders
Day 2: quads, hamstrings and abs
Day 3: back, triceps and calves
Day 4: full body

The reason I’m changing up my program is because I like variation, and because I want to train more cardio to burn of more fat. Therefore I want to be able to have shorter workouts so I can end the workout with 15-30 minutes of cardio. My new split will be like this:

Day 1: chest, biceps
Day 2: quads, hamstrings
Day 3: back, triceps
Day 4: shoulders, abs, calves

I will now either add more exercises per muscle group, or end with cardio. I also want to walk more in nature, so instead of day 2 I probably will go hiking instead. In addition I want to go to yin yoga once a week, since it’s awesome both for body and mind (and especially mind).

Nytt år, nye muligheter // New year, new possibilities

Godt nyttår alle sammen! Håper alle har hatt en fin jul og nyttårsfeiring, og at vi er klare for å gripe fatt i et nytt år. Det er egentlig et ganske utrolig fenomen. Egentlig er jo nyttårsaften bare en helt vanlig dag som tilfeldigvis markerer skiftet på et år og starten på et nytt et, men likevel så føles det ut som en ny start. Veldig mange av oss tenker tilbake på året som har vært, og frem på hvilket år vi vil ha. Det er en fin mulighet både til å legge fra seg vanskelige hendelser i det forrige året, og for å være takknemlig for det fine. Det er også en mulighet for å sette seg noen intensjoner for det neste året, og på den måten drive med selvutvikling.

Selv feiret jeg romjulen og nyttårsaften i Praha i år, noe som var en veldig fin opplevelse. Jeg føler meg alltid best og mest i tråd med egne verdier når jeg er ute og reiser og får oppleve nye steder og kulturer. Det er noe utrolig fint med å reise, for da ser jeg alt med litt andre øyne enn jeg gjør her hjemme. Jeg får en utrolig sterk nysgjerrighet, og er mye bedre på å leve i nuet og se hvor fint alt rundt meg er. Jeg er så heldig at jeg fikk dele 2018 med min fantastiske samboer, og fikk nyttårskysset fra henne også i år. Jeg ser frem til 2019 og håper det blir et fantastisk år.

Bilderesultat for new years resolution

Jeg tenkte å dele noen av mine nyttårsforsetter, og vil gjerne høre hva du har satt seg som mål/intensjon. Her kommer et utdrag av mine:

 • Jeg skal ikke bruke sosiale medier etter kl 20.00 og før kl 08.30
 • Jeg skal ikke bruke telefonen når jeg er på besøk eller har besøk (den skal da ligge i jakkelomma)
 • Telefonen skal ha en fast plass her i hjemmet, som vil si at om det er noe jeg vil sjekke så må jeg gå bort til den
 • Jeg har startet med en ny kveldsrutine som består av å meditere, skrive dagbok og notere ned tre ting som har vært fint/som jeg har satt pris på denne dagen, og å lese bok
 • Jeg skal lese minimum 12 bøker i år
 • Jeg skal trene minimum 3 ganger i uken i «vanlige» uker (med unntak av ved sykdom, ferier etc.)
 • Jeg skal bli enda mer minimalistisk
 • Jeg skal spise enda mer whole foods mat

English

Happy new year! I hope that you all have had a lovely christmas and a pleasant new years eve celebration. New years eve is actually quite a special phenomenon. It is just a normal day that happens to mark the end of a year, and the beginning of a new one. Many of us use this day to set intentions or goals for the next year, and probably reflect on the year that has gone by. This gives us the opportunity to leave difficult situations from the last year behind, but also to appretiate all the good memories. You can also use this day to develop yourselves, and set intentions for how to be an even better version of yourself next year.

I spent this years new years eve in Prague with my girlfriend. I always feel the best when I am out travelling and experiencing a new culture and place. There’s something unique about travelling, because I then see everything through other eyes than when I am home. I get curious and excited about everything, and live more in the moment. I don’t stress about everything, and feel so much more at peace. I am so lucky for having spent 2018 with my lovely girlfriend, and getting a new years kiss from her also this year. I really look forward to 2019, and hope it will be a great year.

Bilderesultat for new years resolution

I am going to share some of my new years resolutions with you, and would really love to hear some of yours as well. Here they are:

 • I won’t use social media after 20.00 or before 08.30
 • I won’t use my phone when I am with friends or family
 • The phone will have a dedicated spot in the apartment, so that if I want to use it I have to get up and go over to it
 • I have started a new night routine that includes meditation, journaling where I write down three good experiences from the day, and reading books.
 • I will read at least 12 books this year
 • I will work out minimum 3 times a week
 • I want to become more minimalistic
 • I will eat more whole foods

Politisk korrekt jul

I disse tider hvor vi alle har så lett for å bli krenket eller fornærmet, så er det viktig at man passer på alt hva man sier, skriver, tenker og mener. Der vi før klarte å se humor i ting, blir vi nå fornærmet. Der vi før kunne gi folk benefit of the doubt, jakter vi nå aktivt og intenst på å finne ting vi kan bli fornærmet av. Vi skriver leserinnlegg om spill som er politisk ukorrekte (vi velger å kjøpe et spill som heter politisk ukorrekt, likevel blir vi fornærmet når det faktisk er politisk ukorrekt???), vi kutter ut sanger som har sterk rot i norsk tradisjon fordi noen kan bli fornærmet, vi tåler ikke lengre enn spøk osvosv.

Hvis vi virkelig ønsker å finne noe som man kan bli fornærmet over, så klarer vi nok det temmelig enkelt. Men hva er poenget? Jeg forstår ikke.. Har vi ikke mer enn nok med å takle det som definitivt er slemt, om vi ikke skal bruke mye krefter på å bli krenket av ting som vi egentlig vet at ikke er ment slik?

Heldigvis så er det nå kommet en juleplate som ikke er fornærmende:


God jul da folkens, håper alle har hatt en fin julefeiring så langt og at det fortsette over nyttår og inn i det nye året! Vær gode med hverandre.

Hva ville skjedd om alle på jorda ble veganere? // What would happen if the entire worlds population went vegan?

Flere og flere legger om til et plantebasert kosthold. I Storbritannia har antallet veganere økt med 340 % bare det siste tiåret, og 20 % av britiske 16-24 åringer følger et vegetarisk eller vegansk kosthold (https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/what-would-world-look-if-everyone-went-vegan). Vi ser en kraftig økning i plantebaserte melkealternativer, og flere og flere kjendiser forteller at det har skiftet til et plantebasert kosthold. Det som tidligere ble sett på som svært radikalt (av meg inkludert), er i dag i ferd med å bli ganske så mainstream. 

Jeg regner med at de aller fleste i dag vet at det er store fordeler ved å legge om til et plantebasert kosthold (med unntak av de som nekter å ta inn over seg ny informasjon fordi man er så inngrodd i sine egne meninger, og de er det jo for så vidt en del av..). Mange økonomer, klimaforkjempere og forskere har studert både helsemessige, klimamessige og dyrevelferdsmessige fordeler med å kutte ut animalske produkter, og kort oppsummert så tyder veldig mye på at det å spise plantebasert mat gir helsemessige fordeler (mindre livsstilssykdommer som for eksempel kreft, overvekt, slag, diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer etc.) og klimamessige fordeler (mindre klimagassutslipp, mindre ødeleggelse av regnskogen, mindre forurensning av elver og vann etc.). I tillegg til dette er det åpenbare fordeler som at man slipper å torturere og drepe mange millioner dyr. 

Hvermannsen tenker nok at hvilken mat akkurat de spiser ikke utgjør mye i det store og det hele. Men visste du at maten vi spiser står for over en fjerdedel av alle klimagassutslipp? (https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/what-would-world-look-if-everyone-went-vegan). Av dette så står melk og kjøtt for hovedparten av karbonfotavtrykkene våre. Ifølge FN står oppdrettsdyr for 14,5 % av all menneskeskapt klimagassutslipp, og kyr er ansvarlig for en stor del av dette (https://www.wired.com/2016/11/scientists-might-reprogram-cow-guts-cattle-burp-less/). Dette tilsvarer, ifølge BBC, like stor andel som utslippene fra alle biler, tog, skip og fly på hele jorden (https://www.bbc.com/news/science-environment-34899066).

Bilderesultat for vegan climate

Ifølge denne rapporten ville vi kunne spart 8 millioner liv PR ÅR, redusert klimagassutslipp med 60-70 %  og spart klimarelaterte skader med 1,5 trillioner amerikanske dollar innen 2050, hvis alle hadde hatt et vegansk kosthold. Hadde alle fulgt de globale kostholdsrådene kunne vi unngått 5,1 millioner dødsfall pr år innen 2050, hadde alle spist vegetarisk kunne vi unngått 7,3 millioner dødsfall, og hadde alle spist vegansk hadde vi altså kunne unngått 8,1 millioner dødsfall. Ca. halvparten av de unngåtte dødsfallene hadde kommet av reduksjon av inntak av rødt kjøtt, og den andre halvdelen hadde skyldtes en kombinasjon av økt inntak av frukt og grønnsaker, og en reduksjon i kaloriinntak som ville ført til mindre overvekt (https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/news/201603_Plant_based_diets). 8,1 millioner unngåtte dødsfall per år ville kunne spart oss 700-1000 billioner amerikanske dollar hvert eneste år på helsetjenester og tap av inntektsevne (https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/news/201603_Plant_based_diets). 

I tillegg til at færre hadde dødd, flere hadde hatt god helse og en kraftig reduksjon av klimagassutslipp, er det også flere bonuser. En kjøttspiser krever 17 ganger mer land, 14 ganger mer vann og 10 ganger mer energi enn det en vegetarianer trenger (https://academic.oup.com/ajcn/article/78/3/660S/4690010). Dette skyldes at det er svært lite gunstig å bruke jordas landområder og mat til dyrene istedenfor å bruke det selv. FN anslår at vi innen 2050 vil være 10,5 billioner mennesker på jorda, og for å brødfø alle disse trengs det mye mat. Ifølge Dr. Walt Willett, professor i medisin på Harvard University, trenger vi 40 millioner tonn mat for å unngå de verste tilfellene av sult. Satt i sammenheng så gir vi 760 millioner tonn mat til landbruksdyrene hvert eneste år.. Vi produserer mer enn 1,5 gang mer mat enn vi trenger for å brødfø alle på jorda, men likevel så er sult et stort problem på grunn av prioriteringene våre. Hadde alle vært veganere hadde vi hatt mat i massevis til alle. 

Bilderesultat for hunger vegan

English

Many people are shifting from meat-based diet to a plantbased diet. In the UK the amount of vegans have increased with 350 % over the last decade, and 20 % of 16-24 year olds are vegetarian or vegan (https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/what-would-world-look-if-everyone-went-vegan). Theres been a massive increase in plantbased milk options, and many celebrities are turning vegan. What used to be view as radical, is now becoming quite mainstream. 

I assume that most of you know the many benefits of shifting into a plantbased diet (except those of you who lack the ability to see beyond your own nose and beliefs). Scientists, economics and environmentalists have studied both environmental, economic and animal wellfare benefits of being vegan, and to summarize their findings you will get a better health (lower risk of cancer, diabetes type 2, heart disease, obesity, stroke etc.) the earth will get better health (lower greenhouse gas emissions, less devastation of the rain forests, less pollution of water etc.) and the animals don’t have to be tortured and killed. 

Are you one of those who think that what you eat don’t make a difference? Did you know that the food we eat count for 1/4 of all gas emissions (https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/what-would-world-look-if-everyone-went-vegan)? Milk and meat are responsible for most of our carbon footprint. According to the UN agriculture are responsible for 14,5 % of all human made greenhouse gas emissions, and cows have the biggest emission (https://www.wired.com/2016/11/scientists-might-reprogram-cow-guts-cattle-burp-less/). According to the BBC this is the same amount of greenhouse gas emissions as every car, train, ship and plain on the entire earth (https://www.bbc.com/news/science-environment-34899066). 

Bilderesultat for vegan climate

According to this report we could save more than 8 million lives a year, reduce greenhouse gas emissions by 60-70 % and saved 1,5 trillion US dollars on climate related damages by 2050 if everyone went vegan. If everyone had followed the global diet recommendations we would have saved 5,1 million deaths a year by 2050, if everyone was vegetarian we would save 7,3 and if we were vegans we would save 8,1 million deaths a year. About half of the saved deaths would come from eating less red meat, and the other half would come from various factors such as eating more fruit and vegetables, and eating less calories – which would results in less overweight and obesity (https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/news/201603_Plant_based_diets). 8,1 million spared deaths a year would save us 700-1000 billion US dollars every single year due to health services and loss of income (https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/news/201603_Plant_based_diets).

A meat eater requires 17 times more land than a vegetarian, 14 times more water, and 10 times more energy (https://academic.oup.com/ajcn/article/78/3/660S/4690010). This is due to the fact that it is very little effective to feed the animals the food that we could have eaten directly ourselves. The UN estimates that we will be 10,5 billion people on earth in 2050, which means that we need to find more effective ways to produce food. According to Dr. Walt Willet, professor in medicine at Harvard University, we only need to produce 40 tons of food to avoid the worst hunger on earth. To compare, we give the agriculture animals 760 tons of food every single year. We produce more than 1,5 times more food than we need for every human being, but hunger is still a big problem due to our priorities. If everyone went vegan there would be enough food for everyone. 

Bilderesultat for hunger vegan